همراه : 09122009658

انجام مطالعات و تحقیقات تکنولوژی بتن. تحقیقات و طراحی راه و روسازی های آسفالتی و بتنی و انجام آزمایشات بتن ، مکانیک خاک و آسفالت و مطالعات ترافیک، هیدرولیک و هیدرولوژی به همراه مدلسازی کامپیوتری

       
 

فایلهای اتوکد مجموعه جزئیات اتصالات فولادی به زبان فارسی شامل 100 اتصال 

فایلهای اتوکد مجموعه جزئیات مقاطع و اتصالات بتنی به زبان فارسی شامل 40 اتصال 

    فایلهای اتوکد نقشه های کامل کاربردی راه و محوطه به زبان انگلیسی شامل 128 نقشه کامل