همراه : 09122009658

انجام مطالعات و تحقیقات تکنولوژی بتن. تحقیقات و طراحی راه و روسازی های آسفالتی و بتنی و انجام آزمایشات بتن ، مکانیک خاک و آسفالت و مطالعات ترافیک، هیدرولیک و هیدرولوژی به همراه مدلسازی کامپیوتری  
       
    مقالات منتخب تکنولوژی بتن در  چهار سال اخیر کنفرانسهای بتن ایران   
       
    بررسی امکان جایگزینی میکروسیلیس با پودر سنگهای محلی در مخلوط بتنهای خود تراکم  
       
    تحت شرایط مختلف عمل آوری PVC بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی سنگدانه های  
       
    تأثير نانوسيليس در بهبود مقاومت و دوام بتن  
       
    تاثیر افزودنی های شیمیایی بر مقاومت الکتریکی ملات سیمان  
       
    مطالعه رفتار سا زه ای پانل های  پیش ساخته  
       
    بررسی چهار روش تسریع یافته جهت سنجش نفوذپذیری کلرایدی بتنهای حاوی دوده سیلیس  
       
    برسی خواص مکانیکی بتن سبک حاوی ساروج  میکروسیلیس و نانو سیسلس  
       
    تاثير الكتروليتهاي مختلف بر مقاومت الكتريكي بتن  
       
    بررسی ساختار وعملکرد فوق روانساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر  
       
    ارزیابی عملکرد فوقروانکننده ها درسیمان و بتن بخش اول  
       
    ارزیابی عملکرد فوقروانکننده ها درسیمان و بتن بخش دوم  
       
    بررسی رفتار بتن حاوی میکرو سیلیس و نانوسیلیس در محیط های سولفاتی  
       
    مقایسه ضریب انتشار یون کلرید در بتن واقع در جزیره قشم با مدل های موجود در ادبیات فنی  
       
    تخمین مقاومت پیچشی بتن خودتراکم با استفاده از امواج فراصوت  
       
    اثرات دراز مدت عمل آوری  بر نفوذ کلراید در بتن در محیط خلیج فارس  
       
    بررسی تاثیر پرلیت بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ملات های سیمانی  
       
    بررسی ساختار وعملکرد فوق روانساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر  
       
    طراحی، ساخت بررسی بعضی خواص بتن خود تراکم با سنگدانه های بزرگ  
       
    تاثیر نسبت حجم سنگدانه به حجم خمیر سیمان در مقاومت ،چگالی و هزینه بتن سبک سازه ای  
       
    ویژگی های ولاستونیت و تأثیر آن در خواص مکانیکی بتن  
       
    مقاومت بتن خودتراکم حاوی مسباره آسیاب شده جايگزين سیمان در درجه حرارت های بالا  
       
    بررسی اثر استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی بر نفوذ موضعی آب در بتن  
       
    مقایسه زمانی تأثیر میکروسیلیس و متاکائولن بر دوام بتن در شرایط خورنده خلیج فارس  
       
    بررسي نقش مسلح كنندگي منسوج آراميد در كامپوزيت بتني  
       
    شبيه سازی نفوذ يون کلر به منظور پيش بينی طول عمر سازه های بتنی در محيط های دريايی  
       
    بررسي و مقايسه اندازه گيري يون كلرايد آزاد در مخلوط هاي سيماني  
       
    بررسی آماری اثر تغییرات روانی بر مقاومت فشاری    
       
    مطالعه ومقایسه خاصیت پوزولانی سیمان پوزولانی حاوي متاکائولین وپرلیت  
       
    تولید قطعات بتنی پیش ساخت حاوی ذرات لاستیک ضایعاتی  
       
    خواص فیزیکی و مکانیکی بتن پلاستیک حاوی پودر لاستیک ضایعاتی  
       
    ساخت بتن پودری واکنش پذیر با مقاومت فشاری حداقل 150مگاپاسکال  
       
    اثر افزودنی هاي معدنی و ابعاد قالب بر پتانسیل جداشدگی استاتیکی بتن خود تراکم  
       
    بهینه سازی طرح مخلوط بتنهای حاوی زئولیت طبیعی و دوده سیلیس  
       
    مقايسه اثر الياف شيشه و نايلون بر خصوصيات مكانيكي بتن خودتراكم  
       
    بررسی خصوصیات مکانیکی بتنهای خودتراکم حاوی خرده ذرات پلی اتیلن ترفتالات  
       
   

اثر استفاده از روان کننده بر مقاومت و هدایت الکتریکی بتن حاوی میکروسیلیس

 
       
   

روش تعیین مقدار مصرف الیاف ماکروسنتتیک برای جایگزینی آرماتور حرارتی

 
       
    کاربرد روش سطح پاسخ در ارزيابی تاثير دانه بندی بر ميزان نسبت آب به سيمان لازم برای تامين کارايی مخلوط بتنی  
       
    مدلسازی واکنش های قلیایی سنگدانه در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود  
       
    بررسی میزان تاثیرگذاری سنگدانه های بازیافتی بر عملکرد بتن  
       
    تاثير شرايط مختلف عمل آوري بر روي جذب آب اوليه بتن خود تراكم  
       
    مقایسه خواص بتن خودتراکم ساخته شده با مصالح مرند قوم و آناخاتون با بتن معمولی  
       
    اثرات جایگزینی میکروسیلیس و مقدار آب به سیمان در نفوذ یون کلراید  
       
    تاثير اندازه آزمونه بر روي مقاومت فشاري ملات سيمان  
       
    بررسی دمای اولیه سیمان بر خواص فیزیکی و مکانیکی و دوامی بتن آماده تازه وسخت شده  
       
    مقایسه مقاومت ویژه الکتریکی بتن اندازه گیري شده با روش حجمی و هدایت الکتریکی  
       
   

اثرات دراز مدت پوشش سطحی بر نفوذ کلراید در بتن محیط خلیج فارس

 
       
    بررسی خواص بتن سخت شده خودتراکم حاوی متاکائولن  
       
   

بررسی تاثیر پوزولان تراس در خواص مکانیکی و برخی از پارامترهای بتن

 
       
    مدل سازی ضریب انتشار یون کلرید در بتن حاوی پوزولان متاکائولن در منطقه پاششی جزیره قشم  
       
       
    کتابها و نشریه های فارسی عمرانی  
       
       
    آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله -آیین نامه 2800  
       
    آیین نامه بتن ایران - آبا  
       
    دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه  
       
    مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی - نشریه 55  
       
    هیدرولیک لوله ها و مجاری  
       
    دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد SPT در مطالعات ژئو تکنیک  
       
    آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران  
       
    راهنمای اتصالات در ساختمانهای فولادی  
       
    آیین نامه سازه های بتنی حجیم  
       
    ضوابط فنی برای اجرای شمع و سپر  
       
    راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوک  
       
    آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی  
       
    دستورالعمل آزمايش هاي استاتيكي شمعها  
       
    آیین نامه طرح پلهای شوسه و راه آهن در برابر زلزله  
       
    آزمایشات دانه بندی و هیدرومتری آزمایشگاه مکانیک خاک  
       
    کتابچه کامل اشتال  
       
    جداول مشخصات مصالح ساختمانی  
       
    طول دهانه مجاز برای تيرچه های پيش ساخته با تکيه گاه ساده (تيرچه 11 سانتی سقف آيتال و يا کامپوزيت)  
       
    وزن مخصوص ، سطح مقطع و ديگر مشخصات مکانيکی ميگردهای گرد و چهارگوش (رکت انگل بار)  
       
    جدول نيروی پايین به بالا در صفحات تقسيم فشار (بيس پليت ) بر حسب قطر ورق و ميزان نيرو  
       
    جدول اشتال تير آهن های رديف آی باريک (آی ان پی)  لبه گوشت دار  
       
    جدول اشتال تير آهن های رديف آی بال پهن (آی پی بی)  
       
    جدول اشتال تير آهن های رديف آی بال پهن ( آی پی بی آينتس (يک)) نيمه سبک  
       
    جدول اشتال پروفيلهای نبشی نورد شده بال مساوی  
       
    جدول اشتال پروفيلهای سپری نورد شده  
       
    جدول اشتال پروفيلهای ناودانی نورد شده  
       
    جدول اشتال تير آهن های لانه زنبوری (معمولی لانه زنبوری شده )  
       
    جدول اشتال تير آهن های لانه زنبوری (با تير آهن بال پهن لانه زنبوری شده )  
       
    جدول اشتال تير آهن های لانه زنبوری (با تير آهن نيمه بال پهن آی پی ای لانه زنبوری شده )  
       
    جدول اشتال تير آهن های لانه زنبوری (با برش ايرانی لانه زنبوری شده )  
       
    جدول مشخصات مکانيکی پروفيهای تو خالی نورد شده (دايره و چهارگوش)  
       
    جداول دين و اشتال پروفيلهای توخالی گرد سنگين  و نيمه سنگين  
       
   

وزن مخصوص مصالح ساختمانی

 
       
    شناسايی و مشخصات فنی سنگهای لاشه و پلاک ساختمانی  
       
    تنشهای مجاز طبق رابطه های رانکين و پارابوليک برای قطعات فولادی فشاری اصلی (ستونها) و درجه دوم  
       
       
    مقررات ملی ساختمان  
       
    مبحث اول مقررات ملی ساختمان - تعاریف  
       
    مبحث دوم مقررات ملی ساختمان - نظامات اداری  
       
    مبحث سوم مقررات ملی ساختمان - حفاظت ساخمانها در برار حریق  
       
    مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان - الزامات عمومی ساختمان  
       
    مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان - مصالح و فرآورده های ساختمانی  
       
    مبحث ششم مقررات ملی ساختمان - بارهای وارد بر ساختمان  
       
    مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان - پی و پی سازی  
       
    مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان - طرح واجرای ساختمانھای بامصالح بنایی  
       
    مبحث نهم مقررات ملی ساختمان - طرح  و اجرای ساختمانهای بتن آرمه  
       
    مبحث دهم مقررات ملی ساختمان - طرح و اجرای ساختمانهای فولادی  
       
    مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان - اجرای صنعتی ساختمانها  
       
    مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان - ایمنی و حفظت کار در حین اجرا  
       
    مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان - طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان  
       
    مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان - تاسیسات مکانیکی  
       
    مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان -آسانسورها و پلکان برقی  
       
    مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان - تاسیسات بهداشتی  
       
    مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان - لوله كشي گاز طبيعي ساختمان ها  
       
    مبحث هیجدهم مقررات ملی ساختمان - عایق بندی و تنظیم صدا در ساختمان  
       
    مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان - صرفه جویی در مصرف انرژی  
       
    مبحث  بیستم مقررات ملی ساختمان - علائم و تابلوها  
       
    مبحث بیست و یکم  مقررات ملی ساختمان - پدافند غیر عامل  
       
    مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان - مراقبت و نگهداری از ساختمانها