کتابها و مقالات نرم افزار  نمونه سوالات  نقشه های اجرایی  صفحه اصلی  
         

همراه : 09122009658

انجام مطالعات و تحقیقات تکنولوژی بتن. تحقیقات و طراحی راه و روسازی های آسفالتی و بتنی و انجام آزمایشات بتن ، مکانیک خاک و آسفالت و مطالعات ترافیک، هیدرولیک و هیدرولوژی به همراه مدلسازی کامپیوتری
         
 

 

  نمونه سوالات کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه حل  
         
      نمونه سوالات نظارت آزمون نظام مهندسی بهمن 94  
         
      نمونه سوالات نظارت آزمون نظام مهندسی 92  
         
      نمونه سوالات محاسبات آزمون نظام مهندسی 92  
         
      نمونه سوال کارشناسی عمران رسمی دادگستری  
         
      نمونه سوال کارشناسی ارشد عمران سال 1395  
         
      نمونه سوال کارشناسی ارشد عمران سال 1394  
         
نمونه سوال کارشناسی ارشد عمران سال 1393
         
         
      نمونه پروژه فولاد ،جزوات فولاد و بتن و مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها  
 

 

     
 

 

  مثال حل تمرین اعضای کششی فولادی  
 

 

     
 

 

  نمونه درس بتن یک  
 

 

     
 

 

  نمونه درس بتن دو  
 

 

     
 

 

  نمونه درس تیرهای فلزی بدون اتکا جانبی  
 

 

     
 

 

  فلوچارت طراحی قطعات فولادی درس فولاد  
 

 

     
 

 

  نمونه درس فولادی قسمت ستونهای تحت کمانش  
 

 

     
 

 

  نمونه درس تیرهای لانه زنبوری  
 

 

     
 

 

  نمونه درس طراحی تیرهای لاپه ای در سوله ها  
 

 

     
 

 

  نمونه درس مقاومت مصالح یک  
 

 

     
 

 

  نمونه درس مقاومت مصالح دو  
 

 

     
 

 

  نمونه درس تحلیل ماترسی  
 

 

     
 

 

  نمونه درس محوطه سازی  
 

 

     
 

 

  نمونه درس اتصالات پیچی و پرچی  
 

 

     
 

 

  نمونه محاسبات نشست شمع تكي  
 

 

     
 

 

  نمونه محاسبات دستی پروژه فولاد بطور کامل  
 

 

     
 

 

  نمونه درس تحلیل سازه یک  
 

 

     
 

 

  نمونه درس تحلیل سازه دو  
 

 

     
 

 

  نمونه درس لاغری ستونهای فولادی  
 

 

     
 

 

  نمونه درس تیرهای فولادی  
 

 

     
 

 

  نمونه درس تیرستونهای فولادی