همراه : 09122009658

انجام مطالعات و تحقیقات تکنولوژی بتن. تحقیقات و طراحی راه و روسازی های آسفالتی و بتنی و انجام آزمایشات بتن ، مکانیک خاک و آسفالت و مطالعات ترافیک، هیدرولیک و هیدرولوژی به همراه مدلسازی کامپیوتری  
         
 

 

  نرم افزارهای کارآمد بر اساس اپلیکیشن های ویندوز  
    سینماتیک دیوارهای نیلینگ شده آنالیز بار باد بر اساس UBC 97  
         
    تیرچه آنالیز نشست پی  
     

 

 
    طراحی اتصال جوشی باد بند برون محور EBF اتصال نبشي نشيمن بافرض AISC واتصالات  
         
    طراحی اتصال پیچی بادبند به ستون

طراحی اتصال جوشی بادبند به ستون

 
         
    طراحی بستهای افقی در ستون پا باز

طراحی اتصال گیر دار تیر یه ستون

 
         
    طراحی تیر ساده بتنی بر اساس BS

طراحی تیر بتنی

 
         
    طراحی دال

طراحی تیر ورق  با در نظر گرفتن کلیه محدودیت ها

 
         
 

 

طراحی ستون بتنی

طراحی دال دو طرفه بتنی بر اساس BS

 
         
 

 

طراحی ستون فولادی

طراحی دال یک طرفه بتنی بر اساس BS

 
         
    طراحی پی های عمیق طراحی پله های بتنی بر اساس BS  
         
    طرح باد بند طراحی پی های کم عمق به چهار روش  
         
    طرح ستون بتنی طرح تیر بتن آرمه بر اساس BS  
         
    محاسبه بار زلزله بر اساس 2800 محاسبات عرض ترک بر اساس BS  
         
    منحنی دانه بندی محاسبه باربری ستون کوتاه با بارگذاری خارج از محور  
         
    نمودار درصد هم ارز ماسه ای میزان مجاز درصد رد شده برای اساس و زیر اساس  
         
    پروفیلهای فولادی ایران جهت استفاده در ای تبز و سپ پایداری دیوارهای حائل  
         
    طراحي تير کامپوزيت طراحي پي تکي  
         
    طراحي اتصال جوشي بادبند در وسط طراحي تير کامپوزيت بدون شمع بندي  
     

 

 
 

 

طراحي تير ساده بتني طراحي ديوارهاي نيلينگ شده  
         
    طراحي محل اتصال باد بندها خط تاثير در تير هاي پيوسته  
 

 

     
    نرم افزار محاسبات هیدرولیکی طراحي ستونهاي فولادي  
     

 

 
 

 

آناليز جوش محاسبه توان بار بري سقف  
         
    طراحي دال مسلح بر اساس BS طراحي تيرهاي پيوسته بتني بر اساس BS  
 

 

     
    آناليز تير طراحي دال بر اساس BS  
     

 

 
 

 

محاسبه بار جانبي براي يک ديوار يک طبقه بر اساس UBC 97 طراحي ستون بر اساس BS  
         
    طراحي فونداسيون بر اساس BS طراحي ستون مستطيلي بتني با خمش در يک راستا بر اساس BS  
 

 

     
    طرح فونداسيون بر اساس BS 81101997 محاسبه بار جانبي براي يک ديوار يک طبقه بر اساس IBC 2000  
     

 

 
 

 

طراحي ستون مستطيلي بتني بر اساس BS طراحي ساده شده دال بر اساس BS  
         
    طراحي تير تي شکل بتني آناليز ستون بتني مستطيلي  
 

 

     
    طراحي شناژهاي بتني براي ساختمانهاي بنايي بر اساس ACI 530 طراحي تير کامپوزيت پيش تنيده بتني  
     

 

 
 

 

طراحي ديوارهاي حائل بتني بر اساس BS آناليز زير قاب بر اساس BS  
         
    نرم افزار تحلیل پایداری شیروانی ها slope تحليل زلزله بر اساس UBC 97